Tworzymy produkty i projektujemy doświadczenia. W naszych procesach łączymy kompetencje z różnych dziedzin komunikacji. Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach badawczo-strategiczno-designerskich.

1.

innowacje, nowe produkty, rozwój modeli biznesowych

Innowacje, nowe produkty, poszukiwanie wzrostu.
Zajmujemy się identyfikacją szans rynkowych, nowych obszarów wzrostu lub możliwościami rozszerzania istniejących marek lub produktów na nowe pola kompetencji.

Szacujemy potencjał rynkowy, budujemy biznes case’y, tworzymy koncepcje, pomagamy w rozwoju produktów i inkubujemy marki.

Wspieramy proces kreowania innowacji od idei do realizacji. Pomagamy w operacjonalizacji marketingu w pierwszej fazie wprowadzenia. Poszukujesz nowych źródeł wzrostu?
Potrzebujesz pomocy przy kreowaniu lub wprowadzaniu nowych produktów i marek?
→ Contact us
2.

rozwiązywanie trudnych wyzwań marketingowych

Rozwiązywanie trudnych wyzwań marketingowych było przez wiele lat podstawowym polem kompetencji One Eleven.

Mamy duże doświadczenie w pracy dla marek będących w niesprzyjających okolicznościach lub mierzących się z dylematami, których na pierwszy rzut oka nie da się rozstrzygnąć.

Wielokrotnie pracowaliśmy z trudnymi kategoriami produktowymi. Poszukujemy rozwiązań w sytuacjach, gdy wcześniejsze próby realizacji danego pomysłu okazywały się nieskuteczne. Masz trudne pytanie związane ze swoim marketingiem?
Dotychczasowe próby odpowiedzi okazały się nieefektywne i mało skuteczne?
→ Contact us
3.

strategia, koncepcja, ideacja

Zajmujemy się bardzo szerokim spektrum zagadnień związanych ze strategią marketingową – od portfela marek, przez marki, portfolio do strategii brandingowej i taktyk promocyjnych.

Zdyscyplinowane, strategiczne myślenie koncepcyjne to podstawa naszego działania i to zarówno w przypadku procesów linearnych, jak i iteracyjnych. Niezależnie od charakteru zagadnienia, dokładnie planujemy i definiujemy cel każdego etapu procesu projektowego.

Stawiamy na odważne myślenie oparte o fakty. Naszym zdaniem tylko w ten sposób można dokonać realnej zmiany w dzisiejszej zmiennej rzeczywistości. Potrzebujesz rewizji swojej strategii marketingowej?
Szukasz drogi rozwoju dla Twojej marki?
→ Contact us
4.

diagnoza, zrozumienie, ocena

Wszystkie nasze projekty zawierają w sobie elementy dedykowanej diagnostyki. Czasami jest ona poświęcona jednemu zagadnieniu, czasami służy pogłębionemu zrozumieniu i syntezie wielowątkowej sytuacji.

Wykonujemy odrębne projekty analityczne i audytorskie, jednak najczęściej są one częścią większej całości i pomagają testować różnorodne hipotezy w ramach szerszych projektów strategicznych i innowacyjnych.

Niemal zawsze stosujemy „lekkie” (agile) interdyscyplinarne podejście. Opracowujemy własne metodologie i metodyki diagnostyczne. Chcesz zrozumieć swoją sytuację biznesową?
Szukasz lekkiej i efektywnej diagnostyki do oceny konkretnego zjawiska?
→ Contact us
5.

design, doświadczenie, opakowania

We współczesnym świecie, w większości kategorii granica między strategią, produktem, a designem bywa płynna. Żaden pomysł lub strategia nie funkcjonują w oderwaniu od odpowiedniej implementacji.

Dlatego w One Eleven myślimy w kategoriach całościowego doświadczenia i naturalnie przechodzimy pomiędzy światem fizycznym i wirtualnym.

Przekładamy myślenie koncepcyjne na użyteczne doświadczenie w każdej formie – od design’u opakowania i produktu, przez web i motion design do narracji i kluczowych aspektów komunikacji. Chcesz wyraźnego designu i doświadczenia dla swojej marki?
Potrzebujesz spójności w każdym punkcie styku?
→ Contact us

Kompetencje

 • innowacje
 • design thinking
 • identyfikacja okazji rynkowych
 • rozwój nowych produktów
 • ocena potencjału rynkowego
 • business model canvas
 • kalkulacja modeli biznesowych
 • inkubacja nowych produktów i marek
 • wtórna, pogłębiona analiza dostępnych materiałów, badań i analiz
 • warsztaty koncepcyjne i „dissruption”
 • eksperymentalne metody diagnostyczne
 • identyfikacja kluczowych dylematów i ukrytych założeń
 • strategie marketingowe
 • strategie marek i pozycjonowania
 • audyty marek
 • architektury marek i portfolio
 • doradztwo dotyczące marek
 • rozwój produktów i usług
 • warsztaty strategiczne
 • customer journey
 • insighty
 • dedykowana diagnostyka
 • analiza danych
 • ocena i pomiar marek
 • benchmarking
 • semiotyka
 • pomiar wielkości rynku
 • design offline i online
 • branding
 • identyfikacja marki
 • doświadczenie z marką
 • narracja
 • packaging design